Samhälle

Kursbeskrivning


Här granskar och diskuterar vi dagsaktuella nyheter.


Målgrupp


Nyhetsintresserade i alla åldrar.


Mål


Allmänbildning, inspiration och kritiskt tänkande


Innehåll


I dag nås vi av nyheter dygnet runt.


- Följer vi mediedrevet eller ifrågasätter vi kritiskt?


- Vad är beslutsfattares ansvar och vad är invånares ansvar?


- Vilken form av fakta kan vi lita på? Är nyhetsrapportering oberoende från politiska åsikter?


Om kursledaren


Kent Nilsson, Drygt 30 år som politiker, kommunal tjänsteman och chef, 10 år som skribent och projektledare.