Data & IT

Kursbeskrivning


En kurs för dig som vill kunna använda en dator. Vi ökar kunskapen genom att lösa uppgifter och öva tillsammans.
Avgiften på denna kurs är subventionerad för att vi vill uppmuntra till kunskaper inom data och IT.


Målgrupp


Detta är en kurs för dig som har grundläggande kunskaper motsvarande Datakunskap nivå 1.


Mål


Efter denna kurs har du kommit en bit på väg in i datorvärlden. Du kan hantera in- och utgående e-post, skapa och spara dokument och söka information på internet. Du har också tillräckliga kunskaper för att kunna gå vidare till Datakunskap nivå 3 som erbjuds VT 22.


Innehåll


I denna kurs går vi igenom:
- Operativsystem
- Hur man gör inställningar
- Program och appar
- Mappar
- Mail
- Att söka på internet


Studiematerial


Medtag gärna egen dator (MAC eller PC). Det finns även möjlighet till lånedator (PC) på SV.


Om kursledaren


Kursen leds av Sten Rönnbom. Sten har lång erfarenhet av att hålla kurser i data och iPhone/ iPad tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.


Sten Rönnbom.jpg