SPF Seniorerna Hallands distrikt inbjuder dig som är distriktsfunktionär till en överläggning om det fortsatta arbetet.