Arrangemanget vänder sig endast till Bouledeltagare i SPF seniorerna Hallands distrikt.