Musik, teater

Kursbeskrivning


Drama = kommunikation. Utforska kroppens uttryck och röstens förmåga till inlevelse i gestaltning. Utveckla din kreativitet med hjälp av improvisationens lekfullhet och lär dig använda dig av din gestaltningsförmåga och fantasi. Tillsammans utvecklar vi vår samarbetsförmåga genom dramaövningar och rollspel. Vi jobbar med texter och dialoger samtidigt som vi tränar på att ge och ta fokus.


Målgrupp


Vuxna och ungdomar som vill öva på teater och drama.


Mål


Du får en förståelse för rumslig och fysisk medvetenhet i samspel med andra. Du har väckt och utvecklat din kreativitet och förmåga att tänka utanför boxen. Att tala inför publik och att presentera dig själv för andra kommer efter genomgången kurs att utföras med en större säkerhet än tidigare.


Innehåll


• Teater, och dramaövningar


• Röst och rörelse


• Improvisation


• Texthantering


• Scenisk gestaltning


• Rollspel


• Samarbetsövningar


Gruppstorlek


Denna kurs har plats för 10 deltagare


Om kursledaren


Emmely har varit verksam dramapedagog i södra Skåne de sedan 2004. Nu flyttar hon till Laholm och ser fram emot att hålla i dramakurser även här. ”Att utforska sig själv med drama som verktyg är en fantastiskt spännande resa som alla människor borde göra någon gång i livet”, menar hon.