Hälsa & välbefinnande

Kursbeskrivning


Lär dig uppskatta dina nattliga drömmar och förstå dig själv bättre. Hitta din egen betydelse av dina drömmar, agera på dem och få bättre balans i livet. Enligt Montague Ullman kan alla lära sig förstå vad drömmarna vill säga oss. Vi får öva på hans demokratiska drömgruppsmetod för att hjälpa varandra förstå våra drömmar.


Målgrupp


Alla som är intresserade av sina nattliga drömmar, vill lära sig förstå sig själva genom drömtolkning och förbättra sin livskvalitet.


Mål


Efter genomgången kurs har deltagaren fått insikt i hur drömtolkning används för att lösa deras problem och hur det kan förbättra livet. De har fått insikt i hur drömmarnas bildspråk fungerar och har fått verktyg med sig för att komma ihåg och till viss del själva tolka sin drömmar. De har fått del av olika synsätt och forskning kring vad drömmar är. De har fått öva Montague Ullmans demokratiska gruppmetod och kan stötta andra deltagare att förstå sina drömmar.


Innehåll


Första gången blir en genomgång av drömvetenskap och historia, samt Montague Ullman och hans drömgruppsmetod. Deltagarna får lära sig föra drömbok och tekniker för att lättare komma ihåg sina drömmar. Vid varje tillfälle arbetar vi igenom 1-2 drömmar med hjälp av Montague Ullmans metod. Trygghet, demokrati och integritet är viktigt i grupparbetet. Ledaren skriver ner deltagarnas reflektioner vid tavlan och deltagarna sitter i bänkar och skriver och delar med sig av sina egna känslor och associationer. Sista tillfället, avslutas med reflektioner och intryck av kursen som helhet.


Om kursledaren


Camilla Andersson, 52 år, bosatt i Halmstad och driver friskvårdsföretaget Din Egen Kraft sedan 2011. Diplomerad Symbolpedagog och utbildad i Montague Ullmans drömgruppsmetod. Har hållt drömgrupp vid flera tillfällen i Halmstad och i Mönsterås. Hon går just nu läraraspirantutbildning hos Symbolon Terranova för att bli lärare i Symbolpedagogik och Montague Ullmans metod.