Djur, natur & miljö, Språk

Om föreläsningen


Det här är föreläsningen för dig som vill lära dig något nytt om Italiens kultur och landskap, uppleva miljöer och landskap som du inte hittar i de vanliga resetidningarna.Målgrupp


Till alla som har intresse av Italien, som vill lära sig något nytt eller fördjupa sina kunskaper om landet och bli inspirerad att resa på ett annorlunda sätt.Mål


Att känna sig berikad med ny lärdom och vilja fortsätta med ytterligare en kurs i ämnet.Innehåll


Italien är ett land med en mångfald regioner med egna kulturella särdrag. Under föreläsningen presenteras ett antal landskap kända för sin historia, vackra byggnader och mattraditioner som formats i ett hållbart ekosystem där naturliga förutsättningar, odling och förädling av produkter ingår. Ett rikligt bildmaterial samt videoklipp ingår, språket är svenska och engelska.Om kursledaren


Barbro Santillo Frizell, forskare och författare till ett flertal böcker om Italien, skrivna på svenska och översatta till tyska och italienska. Barbro var under många år chef för Svenska Institutet i Rom. Hon har lett forskningsprojekt om det italienska landskapet och deltar för närvarande i ett internationellt projekt kring europeiska beteslandskap och flyttleder.
Luca Zadra, är examinerad vid Roms universitet i marknadsföring och ekonomi. I sin yrkesutövning har han arbetat inom flygbranschen och kulturturism. Luca är numera bosatt i Sverige och deltar i ett internationellt projekt kring europeiska beteslandskap och flyttleder.