Djur, natur & miljö, Historia & Konsthistoria, Humaniora, Samhälle, Språk

Kursbeskrivning


Italien är ett land med en mångfald regioner med egna kulturella särdrag. Landets rika naturresurser och gynnsamma klimat har skapat hållbara livsmönster under seklernas gång.Målgrupp


Den här kursen riktar sig till dig som vill veta mer om Italien.Innehåll


Under kursen möter vi ett antal landskap från norra och södra Italien, vi rör oss från berg till kust, från vulkaner till bördiga slätter, hav och sjöar, kända för sin historia, vackra byggnader och mattraditioner. Typiska råvaror som format landets mattraditioner till den typiska medelhavsdiet som idag är en av världens mest hälsosamma och uppskattade kök kommer att presenteras.Om kursledaren


Barbro Santillo Frizell, forskare och författare till ett flertal böcker om Italien, skrivna på svenska och översatta till tyska och italienska. Barbro var under många år chef för Svenska Institutet i Rom. Hon har lett forskningsprojekt om det italienska landskapet och deltar för närvarande i ett internationellt projekt kring europeiska beteslandskap och flyttleder.
Luca Zadra är examinerad vid Roms universitet i marknadsföring och ekonomi. I sin yrkesutövning har han arbetat inom flygbranschen och kulturturism. Luca har vidareutbildats vid universitet i Lund, Rotterdam och Barcelona i ämnena gröna ekonomier, landskap och medeltida kvinnokloster. Han är numera bosatt i Sverige och deltar i ett internationellt projekt kring europeiska beteslandskap.Språket är svenska och engelska.