För dig som idag fyller i närvaro på papperslistor, anordnar vi en träff för att visa hur elektroniska listor hanteras.