Empatisk kommunikation

Empatisk kommunikation

Beteendevetenskap

Vill du kunna uttrycka dig ärligt med vad du känner och behöver utan att det uppfattas som kritik och utveckla din förmåga att lyssna på andra med empati? Skulle du vilja förstå dig själv och andra i konflikter eller i svåra situationer och uttrycka dig empatiskt för att nå den kontakt du behöver och vill ha? Vi har alla värdefulla relationer att vårda! Låt det bli ett nytt förhållningssätt till livet!


Målgrupp


Till dig som vill bli bättre på att kommunicera


Mål


Du får en inledning hur vi ser på empatisk kommunikation med inspiration av NVC. Du får öva dig i att uttrycka känslor och behov. Det är inget nytt men kanske ett nytt sätt att uttrycka det vi verkligen vill och då utan att såra och värdera. Exempel såväl som egen övning kopplat till verkliga situationer och händelser genom att koppla våra känslor till behov.


- Reflektion över skillnaden mellan bedömningar och observationer.


- Hur våra känslor är kopplade till våra behov.


- Skillnaden på önskemål och krav.


Ev. ytterligare beskrivning om vad kursen innehåller.


Studiematerial


Studiematerial ingår


Om kursledaren

Merit och Annechristine har olika utbildningar i bemötande och den främsta utbildningen är en grundutbildning i NVC, Nonviolent communication och är nyss hemkomna från en veckas internationell utbildning i Polen i NVC. Där deltog de tillsammans med 5 tränare från olika delar av världen och 60 personer från 17 olika länder.
De har tidigare hållit i utbildning i detta förhållningssätt på skolor för pedagoger på studiedagar.