Engelska konversation

Engelska konversation

Språk

Kursbeskrivning


Genom roliga diskussioner kring vardagssituationer, aktuella händelser, kulturella skillnader och för dig och gruppen intressanta ämnen. Förkunskaper i engelska behövs till denna kurs.Målgrupp


Kursen vänder sig till dig som redan kan tala och förstå engelska men vill få bättre flyt genom att öva vidare på enklare samtal och dialoger kring olika vardagssituationer och för dig intressanta ämnen. Nivån är B1 (men passar även dig som ligger på nivå A2) på den gemensamma europeiska referensramen för språk. Om du vill läsa om nivåerna hittar du dem här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gemensam_europeisk_referensram_f%C3%B6r_spr%C3%A5kMål


Efter avslutad kurs känner du dig säkrare på att kommunicera muntligt. Du har fått flyt genom att greppa grammatiken, utöka ditt ordförråd samt förbättra ditt uttal genom lättsamma övningar och tricks.Innehåll


Dialoger och samtal kring olika vardagssituationer samt för dig intressanta ämnen (livssituationer, fritidsintressen och aktuella händelser). Med hjälp av korta utdrag ur böcker och tidningar, spel, film och internet, fördjupar vi oss på ett lättsamt och lustfyllt sätt i det engelska språket. Innehållet anpassas efter varje kursdeltagares behov och önskemål.Studiematerial


Kursmaterialet tillhandahålles av kursledaren och Studieförbundet Vuxenskolan. Ingår ej i kursavgiften.Om kursledaren


Kursen leds av Alice Norgren. Alice är utbildad lingvist (språkvetare) från University of Colorado och har bott tio år i USA. Hon har arbetat som lärare och cirkelledare i engelska samt lingvist med inriktning på språk och datorer.