Språk

Kursbeskrivning


Konversationskurs i engelska med USA i fokus. USA är vår största ”influencer” sedan Andra världskriget. Låt oss försöka förstå varför. I kursen pekar vi på skillnaderna i den engelska som pratas i England respektive i USA. I samtal på engelska fräschar vi upp våra kunskaper i amerikansk historia och pratar om amerikanskt vardagsliv, affärsliv, kultur och geografi. Man kan tycka att USA och Sverige är lika. Men skrapar man på ytan uppenbarar sig skillnader, något som är till viss förtret men oftast till stor glädje.


Målgrupp


Till dig som kanske planerar en resa till USA, skall börja arbeta med amerikaner – eller bara försöka förstå varför vi svenskar har så starka känslor för- eller emot USA.


Mål


En vidgad förståelse för hur amerikanerna är när man kommit dem in på livet, hur det amerikanska samhället fungerar, skillnader i ”Queen’s English” och den engelska man pratar i USA.


Innehåll


- Samtal (på engelska) kring hur USA är uppbyggt.


- Amerikansk historia.


-Det amerikanska politiska systemet.


-Hur ser amerikanerna på oss – och hur ser vi på dem?


-Att resa i USA och vad måste man se innan man dör?


-Vad har vi lärt oss av amerikanerna, och vad har de lärt sig av oss?


-Amerikanska fester, högtider och amerikanskt familjeliv.


Om kursledaren

Bengt ”Ben” Olander är Civilekonom med extra studiepoäng i engelsk överkurs. Han har just pensionerat sig efter ett rikt liv med ett ben i USA och ett i Sverige då han under 40 år byggt upp två företag i Sverige baserade på amerikanska agenturer. Han har varit gift med en amerikanska och har tre amerikansk/svenska barn. Ben älskar USA och amerikanerna och du kommer att smittas.