Språk

Kursbeskrivning


Kurs i engelska för dem som vill repetera och bygga på tidigare kunskaper och takten anpassas till var och en i gruppen. 


Mål


Öka förmågan att kommunicera på engelska genom att befästa grunderna i grammatiken, att öka ordkunskap och läsförmåga med rätt uttal samt klara av enklare dialoger och samtal.


Innehåll


Med utgångspunkt i texterna i läroboken, uttals – och grammatik övningar, dialoger och samtal tränas textförståelsen och användandet av talad engelska.


Studiematerial


Vi läser en skönlitterär bok.Det tillkommer en liten kostnad (ca 50 kr) för den. Till detta tillkommer även eget studiematerial från kursledaren.


Om kursledaren


Jirina Göransson, har en fil.kand. examen i språk och mångårig erfarenhet av språkkurser för vuxna. Det hon alltid tycker bäst om är att hitta intressanta och roliga sätt att underlätta själva inlärningen för deltagarna och användning av språket.