Språk

Kursbeskrivning


Engelsk konversation för dem som redan kan tala engelska men vill öva vidare på enklare samtal och dialoger kring olika situationer i vardagen. Vi läser en bok på engelska och övar på högläsning och läsförståelse.


Mål


Kunna läsa kortare berättelser på engelska och diskutera innehållet med andra i gruppen, berätta om sina erfarenheter och stärka sin kommunikativa förmåga.


Innehåll


Högläsning av berättelserna i boken. Gruppen hjälps åt med nya ord läsförståelsen och samtal om innehållet med anknytning till oss själva.


Studiematerial


Vi fortsätter att läsa boken ”This Year It Will Be Different” av Maeve Binchy. Boken ingår inte i kurspriset. Till detta tillkommer även eget studiematerial från kursledaren som består av speciella övningar och korta texter på vardagsengelska.


Om kursledaren


Jirina Göransson, har en fil.kand. examen i språk och mångårig erfarenhet av språkkurser för vuxna. Det hon alltid tycker bäst om är att hitta intressanta och roliga sätt att underlätta själva inlärningen för deltagarna och användning av språket.