Språk

Kursbeskrivning


Konversationskurs i engelska med USA i fokus. USA är vår största ”influencer” sedan Andra världskriget. Låt oss försöka förstå varför.


Målgrupp


Till dig som kanske planerar en resa till USA, skall börja arbeta med amerikaner – eller bara försöka förstå varför vi svenskar har så starka känslor för- eller emot USA. Kanske du vill fördjupa dig i skillnaden mellan den engelska vi lärt oss i svenska skolan och den som amerikanerna pratar.


Mål


En vidgad förståelse för hur amerikanerna är när man kommit dem in på livet, hur det amerikanska samhället fungerar, skillnader i ”Queen’s English” och den engelska man pratar i USA.


Innehåll


- Samtal (på engelska) kring hur USA är uppbyggt.


- Amerikansk historia.


-Det amerikanska politiska systemet.


-Hur ser amerikanerna på oss – och hur ser vi på dem?


-Att resa i USA och vad måste man se innan man dör?


-Vad har vi lärt oss av amerikanerna, och vad har de lärt sig av oss?


-Amerikanska fester, högtider och amerikanskt familjeliv.


Om kursledaren

Bengt ”Ben” Olander är Civilekonom med extra studiepoäng i engelsk överkurs. Han har just pensionerat sig efter ett rikt liv med ett ben i USA och ett i Sverige då han under 40 år byggt upp två företag i Sverige baserade på amerikanska agenturer. Han har varit gift med en amerikanska och har tre amerikansk/svenska barn. Ben älskar USA och amerikanerna och du kommer att smittas.