Falkenbergs Manskör - Andre bas, Falkenberg

Falkenbergs Manskör - Andre bas, Falkenberg

Musik, teater

KursbeskrivningKom med i vår gemenskap! Kören sjunger 4-stämmigt Andre bas, Andre Tenor, Förste bas och Förste tenor, nya och traditionella manskörssånger. Vi övar torsdagar 19-21. Mer info: Mia Abrahamsson 0702534112. Välkommen!

Målgrupp:Män

Mål:Att lära sig stämsång och sångteknik.

Innehåll:Sångrepetitioner torsdagar feb-maj, aug-dec, mellan 19-21.
Kören gör ca 5 konserter / framträdande per termin.


Studiematerial:Kören tillhandahåller noter.

Kursledare:Mia Abrahamsson, musikpedagog, solist, och kantor i Vessigebro. Mia har ett lättsamt och positivt sätt som utvecklar kören.