Beteendevetenskap

Kursbeskrivning


En fördjupningskurs om 9-modellen (Enneagrammet) som kan användas såväl som: som ett coachverktyg, utveckling av ledarskap, karriärplanering, för teamrollsutveckling eller identifiering av egna utvecklingsområden.Målgrupp


Kursen riktar sig till dig som känner till grunderna i 9-modellen (Enneagrammet), antingen genom att du har läst någon bok eller tidigare har gått en kurs.Mål


Kursen syftar till att du skall få en fördjupad förståelse kring personers primära kommunikativa och beteendemässiga styrkor samt våra olika utvecklingspotentialer, såväl privat som i yrkesrollen.Innehåll


Fokusområden är: våra lik- och olikheter, stressbeteenden, behov, motivation samt styrkor och drivkrafter för utveckling.
• Hur ger man konstruktiv feedback?
• Vad motiverar oss till handling?
• Vilken roll tar vi i en grupp?Studiematerial


Studiematerial i form av en PDF skickas ut till deltagarna i samband med kurstillfällena.Om kursledaren


Anna-Carin Håkansson arbetar sedan år 2000 med utbildningar inom kommunikation, ledarskap och teamutveckling och utbildar cirka 1 700-2 000 personer/ år. Hon kan sina ämnen på djupet och ger verktyg till deltagarna att omsätta direkt i sin vardag.