Beteendevetenskap

Kursbeskrivning


Det handlar om att hitta tillbaka till sig själv, sina drivkrafter, vad jag motiveras av och hur jag i livet kan använda mig av mina styrkor. När vi fokuserar på styrkorna ger det oss energi, vilket gör att vi presterar bättre, vårt välbefinnande ökar samtidigt som det stärker våra relationer. Enneagram som modell är validerad, vilket innebär att den är kvalitetssäkrad för att mäta personligheter. Enneagrammet används av företag, organisationer, psykologer, terapeuter och privatpersoner över hela världen. Inga rabatter kan ges på kursen.Mål


Målsättningen med kursen är att skapa respekt och förståelse mellan människor och använda allas unika styrkor på ett optimalt sätt. Detta kan man åstadkomma genom att:


- Via Enneagrammodellen få ett gemensamt språk för insikt, förståelse och utveckling.


- Öka förståelsen om den egna personligheten.


- Skapa en förbättrad kommunikation genom medvetenhet om hur mitt sätt påverkar andra.


- Förståelse för varandras synsätt och därmed betydligt bättre förmåga att hantera olikheter.


- Känna igen sitt eget och de andras typiska stressbeteende och motivationen bakom det.Målgrupp


Den här kursen vänder sig till dig som vill arbeta med din egna personliga utveckling, finna dina styrkor och vill få insikter och verktyg inom bland annat:


Självinsikt - Hur använder jag mig utav mina styrkor, och vad behöver jag utveckla?


Kommunikation - Hur påverkar mitt kommunikationssätt mig själv och andra?


Stress - Hur ser mitt eget och andras stressbeteende ut och vad är motivationen bakom det?


Motivation - Vilka drivkrafter styr mitt eget och andras agerande?Kursen kan genomföras individuellt eller med personer man känner väl, såväl privat som i sin profession.
Varje person kommer efter kursen att erhålla en personlig profil.Innehåll


Modellen Enneagram delar in människor i nio olika grundpersonlighetstyper och ger en helhetssyn över och förståelse för människors sätt att möta och hantera livet. De nio personlighetstyperna och deras beteenden beskrivs bl.a. mot en bakgrund av karaktärsdrag, motivation, värderingar och inte minst försvarsbeteenden.
Det är betydligt lättare att skapa förändringar hos dig själv när du förstår vad som ligger bakom de ställningstaganden, känslor och handlingar du gärna vill förändra. I arbetssituationer eller privatlivet går det smidigare att hantera skillnader om du förstår varför en kollega/ vän/ familjemedlem, agerar som han eller hon gör.

Kursen är en introduktion av modellen och genom övningar hittar du din personlighetstyp. Det kommer garanterat bli skratt, kanske förvåning över en sida som du länge har dolt för dig själv, eller kanske rent av förnekat! Du kommer kanske att se en styrka hos dig själv, som du kan använda betydligt bättre, än vad du i dagsläget gör. Och du kanske får syn på varför vissa är så lätta att kommunicera med, medan andra får ditt adrenalin att rusa i kroppen. Avsikten är att hitta och använda de bästa kvalitéerna hos varje individ oavsett personlighetstyp!
Om kursledaren


Anna-Carin Håkansson arbetar med utbildning och utveckling inom verksamheters samtliga nivåer dvs. individ-, grupp- och organisationsnivå. Hon är utbildad pedagog i botten och arbetar numera med ledarskapsutbildning, gruppers utveckling och coaching. Sedan 2004 har hon varit anlitad som föreläsare inom högskolan. Hennes akademiska bakgrund gör att kunnandet vilar på en stadig teoretisk grund, och där teori och praktik är ständiga följeslagare. Anna-Carin arbetar många gånger med processer tillsammans med sina uppdragsgivare för att på så sätt skapa bättre förutsättningar till förändring.