Beteendevetenskap, Övrigt

Människor med demenssjukdom – vården och omsorgens svåraste utmaning,


Öppen föreläsning, utan kostnad, som vänder sig till alla.


Föreläsare Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, samt Demensförbundets verksamhet, förbundsordförande Pär Rahmström, medverkar.