Hälsa & välbefinnande

Inga-Britt Gudmundsson har länge arbetat med anhöriga och handledning av personal. Hon var under många år själv anhörigvårdare till sin multisjuke make. Under kvällen delar hon med sig av sina livserfarenheter.
”Livet kommer till oss. Hur känner jag min egen gräns? Vad tänker alla runtomkring? Hur hanterar vi att vara anhörig till dem som vi tycker mest om? Jag tar upp äkta känslor i vardagen som glädje, sorg, frustration och maktlöshet och hur man blir sin egen chef då livet ställs på sin spets”.

http://www.hurorkarman.se/