1919 bildades Föreningen Norden i Sverige för att öka förståelsen mellan folken i de Nordiska länderna. Vad vet du om Danmark, Norge, Island, Finland eller Färöarna?


- Vilka skillnader och likheter finns det mellan länderna i språk, historia och kultur? 1


- Vad beror detta på? 2


- Hur kan Ni bättre samarbeta? 3


- Gå med i en studiecirkel om Norden, så får du veta mer! Deltagarnas egna erfarenheter och frågor är viktiga!