Frivilligverksamhet, Vill du göra en insats för en medmänniska?

Frivilligverksamhet, Vill du göra en insats för en medmänniska?

Samhälle


Vill du göra något meningsfullt och roligt?


Frivilligverksamheten inom Aktiv senior, Varbergs kommun, ska bidra till gemenskap, delaktighet och glädje för Varbergs seniorer. Som frivillig är du med och skapar aktiviteter och gemenskap på våra mötesplatser. Frivilligverksamhet innebär att du ger andra människor av din tid och ditt engagemang.
Välkommen till denna cirkel för att ge dig själv en möjlighet att berika ditt liv och andras genom att engagera dig som frivillig.11/9, 18/9, 25/9, 2/10 kl. 13:30-16:00 på Studieförbundet Vuxenskolan på Östra Långgatan 42.För mer information kontakta Ingela Nilsson, Frivilligsamordnare i Varbergs kommun, 0340 88347