Om KursenDagen vänder sig endast till nya funktionärer i föreningar som tillhör SPF seniorerna Hallands distrikt.