Om KursenDagen vänder sig endast till nya funktionärer i föreningar som tillhör SPF Seniorerna Hallands distrikt.