Denna kursdag vänder sig endast till SPF-föreningarnas gymnastikledare.