Humaniora

Kursbeskrivning


Vill du lära dig mer om HBTQ+ och normkritik? Kursen ger dig en grundläggande förståelse för centrala begrepp kopplade till genus och sexualitet och om hur vårt samhälles normer formar och påverkar oss. Genom att öka kunskapen om HBTQ och anta ett mer kritiskt förhållningssätt till de strukturer som skapar det som anses ”normalt”, kan vi skapa ett mer inkluderande och jämställt samhälle.



Målgrupp


Kursen är bra för alla som möter HBTQ-personer i sin yrkesroll, eller som har ett personligt intresse av ämnet och vill lära sig mer.



Mål


Kursen siktar mot att ge ökad förståelse om genus och sexualitet och vikten av ett normkritiskt förhållningssätt. Efter kursen kommer du att veta vad bokstäverna i HBTQ(IA) står för, vad skillnaden mellan kön och genus är och kunna reflektera över vissa strukturer och normer som påverkar vår syn på sexualitet, kön, genus och personligt uttryck.



Innehåll


Kursen kommer innehålla:
• En genomgång av bokstäverna HBTQ(IA)
• En beskrivning av begreppen kön och genus, samt cis och trans
• Diskussion om normer, så som tvåkönsnormen, stereotypa könsroller, heteronormen och tvåsamhetsnormen
• En inblick i konsekvenserna utav exkludering, diskriminering och hat
• Samtal om vad en kan göra för att bli mer inkluderande



Studiematerial


Inget studiematerial krävs. Ta med penna och papper om du vill anteckna.



Om kursledaren


Jessica Kosk är 27 år och har ett stort intresse för HBTQ- och jämställdhetsfrågor. Hon har, utöver privat läsning, studerat genusvetenskap (30 hp) vid Linnéuniversitet, samt gått RFSL:s utbildning om HBTQ och normkritik.