Beteendevetenskap

Kursbeskrivning


Här får du stärkt förmåga att själv hantera konsekvenser av en kris och kunna tillgodose grundläggande behov. Lär dig förstå vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer, kunna kontrollera andning, ge hjärt-och lungräddning och placera en medvetslös person i stabilt sidoläge och kunna ge första hjälpen. I samarbete med civilförsvaret.


Målgrupp


För alla som vill lära sig om beredskap och att ge hjärt och lungräddning


Innehåll


Orsaker och konsekvenser, krisberedskapssystem, offentligas/enskildas ansvar, grundläggande behov, belysning, hygien, hemberedskap
+ Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt och Vanliga sjukdomstillstånd


Studiematerial


Ingår


Om kursledaren

Eivor Nobelén är Instruktör från Civilförsvaret