Kursbeskrivning


Här får du stärkt förmåga att själv hantera konsekvenser av en kris och kunna tillgodose grundläggande behov. Lär dig förstå vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer, kunna kontrollera andning, ge hjärt-och lungräddning och placera en medvetslös person i stabilt sidoläge och kunna ge första hjälpen. I samarbete med civilförsvaret.


Målgrupp


För alla som vill lära sig om beredskap och att ge hjärt och lungräddning


Innehåll


Orsaker och konsekvenser, krisberedskapssystem, offentligas/enskildas ansvar, grundläggande behov, belysning, hygien, hemberedskap
+ Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt och Vanliga sjukdomstillstånd


Studiematerial


Ingår


Om kursledaren

Eivor Nobelén är Instruktör från Civilförsvaret