Övrigt

Kursbeskrivning


Att ge den enskilde stärkt förmåga att själv hantera konsekvenser av en kris och kunna tillgodose grundläggande behov. Du får också grundläggande kunskap om hur man förebygger och hanterar olika riskfyllda situationer, förebygger och minska risk för fallolyckor. I samarbete med Civilförsvaret


Målgrupp


För alla som vill lära sig om beredskap och förebygga risker för äldre


Innehåll


Orsaker och konsekvenser, krisberedskapssystem, offentligas/enskildas ansvar, grundläggande behov, belysning, hygien, hemberedskap + Olycksrisker, Värderingsövningar, Demonstration, Deltagaraktivitet


Studiematerial


Ingår


Om kursledaren

Eivor Nobelén är Instruktör från Civilförsvaret