Kursbeskrivning


Här får du stärkt förmåga att själv hantera konsekvenser av en kris och kunna tillgodose grundläggande behov. Du får också grundläggande kunskap om hur man förebygger och hanterar olika riskfyllda situationer för barn. I samarbete med civilförsvaret.


Målgrupp


För alla som vill lära sig om beredskap och om säkerhet för barn


Innehåll


Orsaker och konsekvenser, krisberedskapssystem, offentligas/enskildas ansvar, grundläggande behov, belysning, hygien, hemberedskap
+ Olycksrisker, fallolyckor, vattensäkerhet, egen risk- och sårbarhetsanalys, deltagaraktivitet


Studiematerial


Ingår


Om kursledaren

Eivor Nobelén är Instruktör från Civilförsvaret