Djur, natur & miljö

Kursbeskrivning


En kurs i hur du gör för att starta upp en egen hönshållning i trädgården och på så sätt kan bli självförsörjande på ägg och kanske t o m kött.Målgrupp


Den här kursen riktar sig till dig som vill kunna hålla höns på ett sätt som främjar både djurens välfärd, ger egenproducerade livsmedel och som sparar resurser.Mål


Efter avslutad kurs har du fått med dig kunskaper för att kunna hålla och sköta djur på ett sätt så att du får en frisk och välmående hönsbesättning som är till glädje för dig och även ger dig egenproducerade livsmedel.Innehåll


Vi börjar från grunden med att gå igenom hönans ursprung och hur kroppen fungerar. Sen blir det genomgång av olika raser, hur ett hönshus bör se ut, val av strömaterial, skötselrutiner, sjukdomar, ruvning, de små kycklingarnas skötsel, slakt mm.Studiematerial


Det kommer att finnas kursmaterial som kan köpas till självkostnadspris. Kommer också att visas upp lite böcker som man kan ha nytta av inför framtiden.Om kursledaren


Kursledare är Helena Kummel från Rolfstorp som är husdjursagronom och f d gymnasielärare inom framför allt lantbruksdjur.