Djur, natur & miljö

Kursbeskrivning


En kurs om att starta upp en egen hönshållning, kanske i trädgården och kunna bli självförsörjande på ägg.Målgrupp


Den här kursen riktar sig till dig som vill kunna hålla höns på ett sätt som främjar djurens välfärd, ger egenproducerade livsmedel och sparar resurser.Mål


Efter avslutad kurs har du fått med dig kunskaper för att kunna hålla och sköta djur på ett sätt som ger en frisk och välmående hönsbesättning, ger dig egenproducerade livsmedel och som dessutom är till glädje för dig. Du vet mer om vilken typ av höns du kan tänka dig och vet vilka regler som gäller för att ha höns i mindre skala.Innehåll


Vi går igenom
— Hönans ursprung, hur kroppen fungerar, olika raser, och ”hur gör höns -och varför"
— Hur bör ett hönshus se ut, val av strömaterial och skötselrutiner
— Sjukdomar och ohyra som kan drabba höns och hur det kan undvikas eller åtgärdas
— Äggläggning, ruvning, de små kycklingarnas skötsel, slakt mm.
— Höns ärver färger, storlek, äggfärger mmStudiematerial


Material som används i kursen, bilder, filmer, text, mm. kommer kontinuerligt att finnas tillgängligt digitalt eller som utskrift (till självkostnadspris). Förslag på böcker som man kan ha nytta av inför framtiden, kommer att visas upp.Om kursledaren


Kursledare är Ann Tellander, f.d. lärare i biologi, med särskilt intresse för djurs utveckling, beteende och välmående, samt djurens viktiga roll för människor.