Inspirationsdag för Högläsare & Läsombud

Inspirationsdag för Högläsare & Läsombud

Kommunikation, information

En heldag med inspiration och föreläsare!

Rätten till läsglädje i omsorgen.
Föreläsare: Catarina Kåberg ( MTM, Myndigheten för tillgängliga medier

Det lätta valet, att rösta i allmänna val är en demokratisk rättighet. Hur kan vi stödja och ge den möjligheten.
Föreläsare: Ann Erixson (LSS och äldreomsorg )

Att göra högläsningen levande och inspirerande.
Föreläsare: Yvonne Eriksen från Värsås bibliotek

Boktips & läsinspiration.
Föreläsare: Frida Henningsson, Halmstads bibliotek & Catharina Kåberg, MTM