Musik, teater

Kursbeskrivning


Är du nyfiken på hur musik ”fungerar”? Kanske har du eller ska precis börja spela ett musikinstrument och vill komplettera detta med grundläggande teoretiska kunskaper som kan hjälpa dig i ditt spelande? Då är detta kursen för dig!


Upplägg för distanskursen


Kursen är på 6 studietimmar à 45 min. I kursen varvas videoföreläsningar med självstudier (inkluderat att deltagarna arbetar med uppgifter) och träffar online i realtid, där vi kan diskutera frågor som dyker upp under kursen. Realtidsträffarna är den 7/3 kl 19.15-20.00 och 21/3 kl 19.15-20.00.


Mål


Att få en förståelse för musikens grundläggande uppbyggnad.


Innehåll


- Känslan i melodin - Dur och moll


- Tonernas avstånd - Intervall


- Tonarter


- Hur vet man vilka toner som finns i ett visst ackord?


- Ackord som passar ihop - Kvintcirkeln


- Skalor


Om kursledaren


Louise Nevander har spelat klassiskt piano i över 20 år. Utöver den musikteori som hon lärt sig under många år av pianospel och -lektioner, har hon även tagit gitarrlektioner i ett par år samt följt kurser i musikteori. Louise ger även lektioner i pianospel. Utöver sina kunskaper i musikteori och piano har Louise en mångårig bakgrund som ledare och pedagog, bland annat som teaterledare i Lund, skidlärare i Österrike och som adjunkt i juridik vid Malmö universitet. 2017 genomgick hon kursen Att vara lärare i högre utbildning vid Malmö högskola.