Samhälle, Språk

Kursbeskrivning


Föreningen Norden i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919. Studieförbundet Vuxenskolan har samarbetsavtal med Föreningen Norden. Med anledning av 100-årsjubileet erbjuder vi några cirklar med nordiskt tema.Målgrupp


Alla är välkomna!Innehåll


I Föreningen Nordens vänortsland ingår också Island. Ett spännande land där naturupplevelserna avlöser varandra. Allt från fantastiska vattenfall till lavafält. Islands historia är väl nedskriven och det är också fascinerande.Om kursledaren


Ulla Rickardsson är ledare för kursen.