Språk

Kursbeskrivning


Italienska är ett av de romanska språken som talas av ca. 70 miljoner människor. Ett vackert språk som kommer till användning inte bara i Italien utan även i delar av Schweiz, San Marino och halvön Istrien (Kroatien och Slovenien) m.fl. I denna kurs lär vi oss grunderna i det italienska språket från början.Målgrupp


Kursen vänder sig till dig som vill lära dig italienska språket från början.Mål


Du kommer att ha ett ordförråd som du kan använda vid enkla konversationer.Innehåll


På kursträffarna ska vi skriva, lyssna och läsa men framför allt prata. Vi försöker att öva små samtal.Studiematerial


Kostnad för kurslitteratur till kursen tillkommer om du inte har sen tidigare, vi kommer använda oss utav Adesso sì 1Om kursledaren


Kursen leds av Pauline som bodde i Italien i 30 år. Hon har en magisterexamen i italienska och har undervisat i det italienska språket sedan 8 år.