Språk

Kursbeskrivning


Italienska är ett av de romanska språken som talas av ca. 70 miljoner människor. Ett vackert språk som kommer till användning inte bara i Italien utan även i delar av Schweiz, San Marino och halvön Istrien (Kroatien och Slovenien) m.fl. I denna kurs lär vi oss grunderna i det italienska språket från början.Målgrupp


Kursen vänder sig till dig som vill lära dig italienska språket från början.Mål


Du kommer att ha ett ordförråd som du kan använda vid enkla konversationer.Innehåll


Vi utgår ifrån bokens texter och övningar men plockar även ord och fraser efter önskemål från gruppen. Vi pratar lite om italiensk kultur.Studiematerial


Kostnad för kurslitteratur till kursen tillkommer om du inte har sen tidigare, vi kommer använda oss utav Allora: grundkurs i italienska 1Om kursledaren


Kursen leds av Salvatore Mura som har italienska som modersmål. Han ser fram emot att få lära andra tala Italienska.