Dagen vänder sig endast till kassörer i föreningar som tillhör SPF Seniorerna Hallands distrikt.


Välkomna till en gemensam förmiddag för dig som är kassör eller blivande kassör i din förening. Syftet är att ge inspiration och verktyg till ditt arbete som kassör samt att ge er deltagare möjlighet att utbyta erfarenheter.