Historia & Konsthistoria, Humaniora, Samhälle, Språk

Kursbeskrivning


Den italienska klostervärlden uppmärksammas alltmer i dagens debatt kring hållbar utveckling och ekologiskt tänkande. Redan under medeltiden hade munkar, och inte minst nunnor, etablerat välfungerande ekologiska lantbruk i sagolikt natursköna miljöer. Förutom boklig lärdom, andlig och meditativ träning, utvecklade man högtstående kurativa och kulinariska traditioner.Målgrupp


Den här kursen riktar sig till dig som vill veta mer om koster i Italien och dess historia.Innehåll


Kloster i Italien och andra regioner som erbjuder boende för resenärer som reser på egen hand, kommer att presenteras med ett rikligt bildmaterial och videoklippOm kursledaren


Luca Zadra är examinerad vid Roms universitet i marknadsföring och ekonomi. I sin yrkesutövning har han arbetat inom flygbranschen och kulturturism. Luca har vidareutbildats vid universitet i Lund, Rotterdam och Barcelona i ämnena gröna ekonomier, landskap och medeltida kvinnokloster. Han är numera bosatt i Sverige och deltar i ett internationellt projekt kring europeiska beteslandskap.Språket är engelska.