Kursbeskrivning


Vi lär oss tänka nytt kring ditt företag eller din verksamhet! Känner du att du fastnat lite i gamla hjulspår med ditt företag. Vill du ställa om verksamheten i göra den mer ”modern” eller kanske testa en affärsidé och analysera potentialen samt konkurrenssituationen


Målgrupp


Kursen vänder sig till småföretagare och entreprenörer, idéburen sektor, personer som vill starta företag.


Mål


Målet är att vi steg för steg bygger din nya strategi som får ditt företag eller verksamhet att sticka ut. Traditionell verksamhetsutveckling utgår ofta ifrån ett branschtänk där marknaden och kunderna ramas in ganska fyrkantigt. Men vad händer om du själv ritar om kartan för vad din bransch ska erbjuda och vilka målgrupper du vänder dig till? Jo, istället för att behöva anpassa dig till konkurrensen så har du brutit dig loss ifrån den!


Innehåll


- Vi utgår från en unik modell som heter Blue ocean strategy


-Vi lär oss om begreppet icke-kund


- Vi lär oss rita strategikurvor


- Vi gör sex övningar som formar din nya strategi


- Vi lär oss om de fyra åtgärderna som gör verkstad av din nya strategi


Studiematerial


Boken Blue ocean strategy av W. Chan Kim och Renée Mauborgne ingår i kursen


Om kursledaren


Kristian Hafskjär har femton års erfarenhet av verksamhetsutveckling, både inom privat och offentlig sektor. Han har specialiserat sig på en metod vid namn Blue ocean strategy som utmanar traditionella sätt att tänka kring kund, marknad och konkurrens. Kristian har i grunden en magisterexamen i Industriell organisation och ekonomi.