Hantverk & konst, Historia & Konsthistoria

Kursbeskrivning


Alla som rest, inte bara utomlands men också i Sverige och besökt museer med skulptur och annan konst från antiken, vet hur svårt det är att förstå hur konsten en gång såg ut. Att alla vita marmorstatyer var bemålade känner inte många till.Målgrupp


Den här kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om konsthistoria.Innehåll


Du får lära dig att se på konst skapad av greker, romare och etrusker och som fyller västvärldens främsta antikmuseer, på ett nytt sätt. Det kommer att göra dina museibesök roligare, intressantare och mer minnesvärda.Om kursledaren


Barbro Santillo Frizell, forskare och författare till ett flertal böcker. Barbro var under många år chef för Svenska Institutet i Rom. Hon har lett forskningsprojekt om det italienska landskapet och deltar för närvarande i ett internationellt projekt kring europeiska beteslandskap och flyttleder.