Samhälle

Välkommen tll en dag där vi ska rusta dig som kretsordförande för ett riktigt bra jobb.
Ur innehållet: Kretsens ansvar utifrån Centerpartiets stadgar, arbetsordning och avtal mellan kretsar och distrikt i Halland. Rollfördelning och arbetsfördelning. Årshjul och andra verktyg. Erfarenhetsutbyte om hur man får styrelseledamöterna att växa och ta ansvar.