Media & kommunikation

Kursbeskrivning


Kom och lär dig att göra små familjefilmer m.m. med hjälp av din filmkamera eller mobil. Med rätt kunskap kommer du kunna göra mycket bättre filmer som du och familjen kan glädjas över under lång tid.


Målgrupp


Alla som vill filma med sin kamera/mobil som vill ha ett bättre slutresultat. Förkunskaper: Vill du filma med din mobiltelefon behöver du vara van att hantera den, alltså kom inte med en helt ny mobil som du precis köpt och inte hunnit lära dig.


Mål


- Du har fått råd och tips och baskunskaper för att ta dig vidare med att göra film. - Du vet hur du ska ta hand om de filmsekvenser du har, de som ligger på hårddisken sedan länge. - Du har fått kunskap om att klippa ihop dina klipp till en film. - Du har blivit inspirerad genom att träffa andra i samma situation.


Innehåll


Kursen är uppdelad på fyra tillfällen där vi går igenom olika saker varje gång samt repetition av tidigare träff utifrån behov.


-Vi tittar på grunderna med filmning och vad din filmkamera har för förutsättningar. Filmkameran – tekniken, handhavande, ”skjutställningar”, stativ, subjektiv kamera, 180 graders regel. Bilden och bildsnitt, skärpedjup, zoom, panorering och ljusets betydelse.


-Bilden och ljudet, skapa djup i bilden, filmens start, innehåll och slut, visuellt berättande, påbörja förståelsen för flöde (enkelt storyboard), redigera under ”pågående filmning”, ”intervju-teknik” (två-kamera teknik). Medvetandegöra hur filmen kan manipulera – dvs lura ögat och det medvetna. GDPR.


-Repetition av tidigare, storyboard, insticksbilder, digital effekter och texter, grundläggande om redigering. Tillämpa storyboard till egen film (2-3 min). Hur man använder enkelt redigerings-program i dator eller att analogt klippa med inspelningsknapp från kamera till video motsv.


-Visning av egenproducerad film (2-3 min/kursdeltagare). Genomgång av visat material samt hur man kan gå vidare. Ev. även repetition av tidigare tillfällen.


Studiematerial


Egen filmkamera eller mobiltelefon med filmfunktion.


Om kursledaren


Lars Björk har lång erfarenhet, sedan 13 års ålder, av att filma och göra filmer och goda kunskaper i vad man behöver kunna för att få ett bra slutresultat. Han har genomfört filmkurser tidigare och är utbildad pedagog.


Lars Björk filma.jpg