Djur, natur & miljö

Kursbeskrivning


Detta är en kurs för dig som är intresserad av att veta mer hur människan påverkat, påverkar och kanske också hur vi kommer påverka naturen i framtiden och vad vi själva kan göra för positivt för naturen. Jag bjuder in till föreläsning , aktivitet, diskussion och utrymme för att dela kunskap och erfarenheter med varandra! Kursen sker utomhus!


Målgrupp


Detta är en kurs för de som har ingen eller liten kunskap inom området.


Mål


Målet är att öka ditt intresse för naturen och att du får kunskap om människans påverkan på vår natur.


Innehåll


Människans påverkan på naturen:


- Genom historien, idag och framtiden?


- Viktiga begrepp inom området


- Forskning, mediabevakning


- Vad kan vi göra för positivt för vår omvärld?


- Konkret aktivitet: vi testar skräpplockning!


Studiematerial


Kursen utförs helt utomhus - kläder efter väder! Till skräpplockningen behöver du egna handskar. Ta gärna med något varmt att dricka! Du behöver kunna transportera dig till kurstillfällena inom Halmstad Kommun. Ta gärna med anteckningsmaterial!


Om kursledaren


Kursen leds av Louise Martinsson, legitimerad ämneslärare i Idrott och hälsa samt Geografi. Louise brinner för hållbarhetsfrågor både för naturen och människan och studerar just nu till yogalärare. Hon har bland annat arbetslivserfarenhet inom naturskötsel, pedagogik och gruppträning.