Pedagogik

Att läsa för äldre och personer med intellektuell funktionsnedsättning eller demens – hur går det till?
Många gamla orkar inte läsa. Andra har funktionsnedsättningar eller sjukdomar som kan göra det svårt
att läsa. Med högläsning och lättlästa texter får många möjligheter till läsestunder med allt vad det
innebär: stimulans, samtal, samvaro - ökad livskvalitet.

Vill du bli läsombud (personal som läser i jobbet), frivillig högläsare eller arbetar med böcker och läsning för målgrupperna på annat sätt så är du välkommen till vår utbildningsdag!

OBS! Vid webbanmälan uppge i "noteringar" om du är volontär eller jobbar som läsombud + om du jobbar inom LSS eller äldrevården.