Språk

Kursbeskrivning


Latin - intresserade. Ryktet om latinets döe bör tas cum grano salis(med en nypa salt). Det lever och grönskar på oväntade sätt. Europas kulturhistoria är obegriplig utan latinet.


Målgrupp


För den som inte läst latin tidigare men är nyfiken på språket, för den som börjat och vill fortsätta, för den som är intresserad av antikens historia och kultur och allmänt kulturintresserad.


Mål


Bekantskap med latinsk formlära och enkel syntax, läsning av kortare texter och inskriptioner. Historisk och kulturhistorisk orientering om antiken och medeltiden.


Innehåll


Kursen avser att försöka tillgodose såväl nybörjares som fortsättares önskemål.


Studiematerial


Överenskommes med deltagarna. Förslagsvis ”Vivat lingua latina” (Edmar, Almqvist & Wiksell).


Om kursledaren


Jan Sture Neuman, pensionerad gymnasielärare i moderna språk, läser latin på Göteborgs universitet på andra året. Har f n en kurs i franska på Vuxenskolan.