Mantalslängder och boupptäckningar

Mantalslängder och boupptäckningar

Historia & Konsthistoria

För dig som kommit långt i din släktforskning och nu vill lära dig mer om varje ana, hur de levde och vad de lämnade efter sig. Att förstå hur en mantalslängd är uppbyggd och vad vi kan få ut av den. Bouppteckning visar till 100 % vad våra anor ägde och vilka som var arvingar


Målgrupp


De som kommit långt i sin släktforskning och nu vill lära sig mer om varje ana hur de levde och vad de lämnade efter sig.


Mål


Att förstå hur en Mantalslängd är uppbyggd och vad vi kan få ut av den. .


Innehåll


Beskrivning om vad kursen innehåller. 5-10 meningar.


- Historik om Mantalslängder och vad vi kan läsa ut av dessa.1


- Bouppteckning från vilket århundrade vi kan hitta dessa samt allt de ägde samt vilka som var arvingar och vilka dessa var gifta med och var de bodde. 2


Studiematerial


Arkiv Digital samt Svar. Arkiv Digital kostar för dem som inte har detta abonnemang 150:- för 10 veckor. Svar erhålls Gratis av SV under kurstiden.


Om kursledaren

Mats Ivarsson som har hållit i kurser för SV i många år har stor erfarenhet av släktforskning.