Medlemsregisterutbildning, Grundkurs, Falkenberg SPF vt18

Medlemsregisterutbildning, Grundkurs, Falkenberg SPF vt18

Om KursenKursen vänder sig endast till medlemsregisteransvariga samt kassörer i föreningar som har lokal uppbörd i SPF seniorerna Hallands distrikt.
Det finns laptop att låna på kursen om du inte har en egen med dig.

Om kursledarenConny Erkfeldt är Utbildnings- och Medlemsansvarig för SPF Seniorerna Göteborgsdistriktet