Djur, natur & miljö

För dig som deltagit på teorikväll i Gullbrannagården eller Nyarps bygdegård i maj. Info om program för Mersmak Röjning 2022 nedan.

Mersmak röjning drar återigen igång!

För er som hoppade på tåget Mersmak röjning innan pandemin så vet ni att detta är ett projekt inom Säker Skog som finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Målet med programmet är att Södra tillsammans med andra skogsägarföreningar och LRF vill vi få dig som skogsägare att röja din skog. Detta för en ökad mångfald, ökad klimatnytta men inte minst för din egen skog!

Innan pandemin bjöds ni in till upptaktsträffar i bygdegårdar runt om i vårt Skogsbruksområde. Här gick vi igenom projektets upplägg samt en hel del teori kring röjning och varför det är en så viktig åtgärd att göra.
Nu har vi fått klartecken att återigen dra igång projektet och vill därför bjuda in till andra delen av programmet vilket är en teorikväll med föreläsaren Linus Berg som är skötselledare på Södra Skog Region Väst.
Då det var länge sedan vi hade upptaktsträffarna och vi även vill få med nya deltagare kommer vi att inleda teorikvällen med en kortare repetition.

Fortsättningsvis kommer programmet att innehålla träffar i butik där teori och utrustning gås igenom. Här kommer man även kunna beställa en gratis röjsågsklinga att hämta ut på nästa evenemang – skogsdagen. Denna håller vi i södra Hallands skogsbruksområde tillsammans med mellersta Halland och den kommer att äga rum i september. På skogsdagen kommer två röjsågar att lottas ut. Efter detta avslutas projektet med en guidad tur på Tönnersjöhedens försökspark.

Mersmak Röjning är ett samarbete mellan Säker Skog, Södra, LRF och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet finansieras av Jordbruksverket genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.