#metoo-Vad händer nu?

#metoo-Vad händer nu?

Samhälle

Under våren har vi tre samtalskvällar med anledning av vittnesmålen världen över under haschtaggen #metoo.


Vittnesmål i miljontal, både i Sverige och i hela världen, visar på att vi har ett samhällsproblem där värderingar och strukturer måste förändras. Kvinnor lever i ofrihet och det är alla mäns ansvar att motverka detta. Kvinnor kan inte ensamma göra något åt de strukturer som ger vissa män "rätten" att begå övergrepp. Vad kan vi göra? Kom och ta del av forskningen, samhällsanalysen samt kloka tankar från insatta och engagerade Halmstadbor.


Detta är ett samarbete med Halmstad kommun som vi kallar "Samtal i rörelse". Den här 2:a kvällen i ordningen kommer vi samtala om och kring mansrollerna, manligheterna och den manliga hegemonin. Hur etableras och skapas manlighet? Hur skiljer sig olika typer av manligheter åt? Hur ser samtidens mansrörelser ut och finns det vinster för alla med förändringar i mansrollerna?


Fritt inträde och ingen föranmälan krävs! Varmt välkommen! Nästa tillfälle är den 19/4, samma tid och plats.Kvällens panel består av:


Thomas Knoll. Fartygsbefälet som sadlade om till sociolog. Avhandling om ensamförsörjande mödrar. Han har undervisat vid HH i 20 år i sociologi och statsvetenskap. Bland annat även ansvarig för ett intressant avsnitt om manligheter i genusvetenskapen.


Frida Stranne. Lektor i statsvetenskap Högskolan i Halmstad. Affilierad forskare vid Nordamerikainstitutet vid Uppsala Universitet. Krönikör i Expressen, bloggar om amerikansk politik på amerikaanalys.se. Har jobbat i mansdominerade miljöer hela sitt yrkesliv, undervisat inom försvarsmakten, forskar om områden som länge varit en domän för män och om män och rör sig i manligt dominerade nätverk i Washington DC.


Pontus Wärnestål. Universitetslektor i informatik med inriktning på tjänstedesign och innovation, samt Director of Service Design på inUse. Med designmetodik kan man t ex kartlägga och designa för mänskliga drivkrafter och synliggöra effekter.


Rikard Sjödahl. Gymnasiechef på Kattegatt, tidigare Sannarpsgymnasiet. Klok person som kommer dela med sig av erfarenheter från kidsens värld, här och nu. Jobbar med föräldrarollens betydelse och hur viktigt samarbetet mellan skolan och hemmet är. Han är stolt och glad för att det finns en positiv kraft bland ungdomar och en vilja att lyfta upp dessa frågeställningar.


Om samtalsledaren


Suzanne Åkerlund är statsvetare med 20 poäng poäng i bl a genusvetenskap. Hon är hängiven demokratianhängare och socialliberal feminist. Kommunråd sedan 2009 i Halmstad.